Cao thủ
Phú hộ
 • 1. HoangNghi268
 • 2. QuangKhäi
 • 3. Miu01
 • 4. HoaCoMay
 • 5. MaiSieuPhong
 • 6. LightLove
 • 7. KraTos
 • 8. LiêuTuyªt
 • 9. OWO
 • 10. Hamehamehaaaa
 • 1. SunFlower
 • 2. Eaton
 • 3. MGTT
 • 4. KingDragon
 • 5. bahubali
 • 6. ConanDoyle
 • 7. Gió1
 • 8. Gin
 • 9. Nguy­nVi®tTiªn
 • 10. ChirtMass

Thiết Lập Hệ Thống

Để hiểu rõ hơn về các cách Thiết Lập Hệ Thống trong TSKH, mời quý đạo hữu xem các hướng dẫn sau:

Thông tin phím tắt

C = Cá nhân Mở/Đóng  thông tin nhân vật

I   = Trang bị Mở/Đóng thông tin trang bị

S = Kỹ năng Mở/Đóng  kỹ năng nhân vật

M = Địa đồ Mở/Đóng  địa đồ

T = Nhiệm vụ Mở/Đóng thông tin nhiệm vụ

F = Xã hội Mở/Đóng thông tin xã hội (đạo hữu,  kẻ thù…)

Enter = chat Mở/Đóng  khung nhập liệu tán gẫu

Esc = Hệ thống Mở/Đóng  hệ thống 

1. Điều Chỉnh Âm Thanh

Với tính năng này giúp cho đạo hữu dễ dàng điều chỉnh âm thanh của game theo ý thích của mình.

 Bước 1: Chọn phím tắt ESC

Bước 2: Chọn Điều chỉnh âm thanh

1- Âm hiệu ứng

2- Âm lượng nhạc

3- Xác nhận

2. Điều Chỉnh Giao Diện

Bước 1: Chọn phím tắt ESC

 

Bước 2: Chọn Điều chỉnh giao diện

A- Điều chỉnh cơ bản

Bao gồm các thông tin như Danh tánh, cấp độ, huyết khí....Chọn các mục mà đạo hữu muốn hiển thị và bấm xác nhận.


B- Điều chỉnh nâng cao

Với tính năng này đạo hữu có thể tùy chỉnh hiện hay ẩn các phím tắt, hiệu ứng game và các bảng hiển thị khi được mời nhóm, giao dịch, thách đấu....

3. Điều Chỉnh Phím Bấm

1 – 10 các phím tắt

Phím tắt (Hot keys)


Chọn phím tắt muốn điều chỉnh và chọn Xóa điều chỉnh hoặc thay thế bằng các phím khác mà bạn muốn. Sau khi điều chỉnh xong bấm Xác nhận để lưu thiết lập.

Ví dụ:

- Phím tắt chính mặc định là 1. Chọn xóa điều chỉnh để không sử dụng phím 1

- Phím tắt chính 7 mặc định là 7. Chọn xóa điều chỉnh và bấm số 1 để thay thế.

Thanh Động Tác sau khi điều chỉnh phím bấm

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, Đạo hữu có thể liên hệ với BTQ qua những cách sau:

Chúc các Đạo hữu vui vẻ và thành công!