Cao thủ
Phú hộ
 • 1. HoangNghi268
 • 2. QuangKhäi
 • 3. Miu01
 • 4. HoaCoMay
 • 5. MaiSieuPhong
 • 6. LightLove
 • 7. KraTos
 • 8. LiêuTuyªt
 • 9. OWO
 • 10. Hamehamehaaaa
 • 1. SunFlower
 • 2. Eaton
 • 3. MGTT
 • 4. KingDragon
 • 5. bahubali
 • 6. ConanDoyle
 • 7. Gió1
 • 8. Gin
 • 9. SiuuMane
 • 10. TieuHo

Thời Gian Xuất Hiện Boss Thế Giới

Cập nhật thời gian xuất hiện Boss Thế Giới:

 

1h30: Trư Diện

7h55: Chúa Tể Địa Ngục

15h22: Giang Dương

18h18: Truy Tìm GM

19h47: A Bồ Đề Đạt

20h45: Hỏa Diệm Liệt Ma

21h17: Sa Cương Tân Di

22h45: Cương Thi

23h04: Loạn Ma Băng Hỏa Thánh Kiếm